I webbutiken finns två olika prenumerationer. Medlemskap innebär avgift för medlemskap i föreningen. Labbavgift innebär avgift för att använda maskiner och inventarier i lokalen. För att genomföra sina egna projekt i lokalen behöver man alltså lösa BÅDA prenumerationerna.

Har du varit medlem tidigare? I så fall kan då logga in under ”Konto” ovan. Är du ny medlem skapas inloggningsuppgifter automatiskt när du checkar ut och betalar. Du kommer sedan att kontaktas av styrelsen och få en tid när du kan komma förbi för att hämta rfid-nyckel samt skriva på avtal och få en grundläggande genomgång.

Notera att det på grund av den uppkomna lokalsituationen för närvarande inte går att köpa prenumeration på labbavgift då vi inte har tillgång till lokalen.

Prenumerationer

Förbrukningsvaror