Om oss2018-10-06T21:01:37+00:00

Vanliga frågor

Om lokalen?

Föreningen håller till i Gothia Science Park i Idé-Reklams gamla lokaler (mittemot Beijer Byggmaterial). Ingång via dörr / port på baksidan vid Boulehallen (Google Maps). Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser tillgängliga i anslutning. Lokalen är uppdelad mellan att antal företag och vi ber därför våra medlemmar att hålla ljudnivån nere under kontorstid. Lokalen är dock öppen 24/7 med RFID-tagg (glöm inte att logga in och ut!). I lokalen finns enklare möjligheter att värma mat, en fräsch toalett (handikappanpassad) samt WIFI.

Parkering?

Föreningen har inte längre tillgång till några parkeringsplatser. Se upp så ni inte får parkeringsböter! I mån av plats kan man förmodligen ställa sig utanför Boulle-hallen eller längre bort vid Bilprovningen.

På egen risk? Försäkringar?

Medlemmar brukar föreningens inventarier och befinner sig i lokalen på egen risk. Inga försäkringar täcker eventuella uppkomna skador. Föreningen tar inget ansvar för maskiner eller enskilt beteende. Det är upp till den enskilde att finna information eller fråga om man är osäker på hur en maskin fungerar.

Kommersiell användning?

Kommersiell användning kan förvisso vara svår att precisera men är till syvende och sist ändå förbjuden. Det finns två primära anledningar till detta. Först och främst handlar det om att maskiner och lokaler aldrig kommer leva upp till regelverket för arbetsmiljö. Ett regelverk som då enligt vår uppfattning kan komma att träda i kraft vid något annat än ren hobbyanvändning. I ärlighetens namn är det ingen som säkert vet och vi är inte heller särskilt angelägna om att testa principen i domstol. Den andra anledningen handlar om bruk av lokaler och slitage av maskiner. Avgifterna är i dagsläget inte dimensionerade för att ta höjd för kommersiell användning utan bygger i mångt och mycket på självkostnad, delaktighet och den existerande labbavgiften. Att resonera annorlunda skulle bli en potentiell risk och ekonomisk belastning för föreningen till en i dagsläget mycket liten vinst.

Finns det några rabatter?

Inte aktuellt i dagsläget. Vi tycker att vi redan har ett mycket konkurrenskraftigt paketpris för den som använder en större del av föreningens inventarier.

Förbrukningsmaterial?

En hel del maskiner med förbrukningsmaterial är redan prissatta där det varit enkelt genomförbart eller där maskinen i fråga har väldigt höga driftskostnader. Men vi jobbar mot att fler förbrukningsmaterial på sikt ska in i webbshoppen.

Kan man komma förbi kortare perioder, exempelvis en dag?

Nej, av flera anledningar är månad den minsta administrativa perioden för labbavgift tillsammans med årsmedlemskapet. Arbetsbördan skulle annars helt enkelt bli för stor. Vi är främst intresserade av medlemmar som engagerar sig och bidrar till föreningen. Dessutom kräver de flesta maskiner utbildning både för maskinens och för din skull. Detta är inget vi kan investera tid i för den typen av korttidsmedlemskap.

Är det ok att ta med sig en kompis?

Ja, men bara som passiv åskådare eller i syfte att värva personen som medlem. Icke medlemmar får inte genomföra projekt i lokalen, använda maskiner eller för den delen få sina projekt genomförda av befintlig medlem och därmed runda reglerna. Ska de ha något gjort är de välkomna att bli medlemmar. Gäster i lokalen ansvaras för av den som släppt in dem.

Skyddsutrustning?

Ett begränsat antal hörselskydd och skyddsglasögon finns på verktygsväggen. Annan skyddsutrustning är personlig och skall tillhandahållas av den enskilde medlemmen i den mån denne behöver detta. Tänk på att det är förbjudet att använda handskar vid maskiner med roterande delar! Vi har också en luftrenare (med fjärr) i taket över träavdelningen. Använd denna vid dammiga arbeten!

Kan man få hjälp med X?

Nej. Har du tur kan du förstås få hjälp av andra medlemmar, och instruktioner / tips för maskiner finns förstås vid förfrågan, men grundförutsättningen är att du genomför dina egna projekt. Det finns ingen personal eller dylikt i lokalen.

Åldergräns?

Vi har sedan starten haft en åldersgräns för medlemmar på 18 år. Det ser vi ingen anledning att ändra på.

Hur fungerar rfid-taggen?

Tills vidare kan vi förmoda att taggen och därmed möjlighet att ta sig in i lokalen ingår i medlemskapet. Så länge detta sköts samvetsgrant finns ingen anledning att ändra på den ordningen. Alternativet är att det faller tillbaka på att endast labbavgiftsbetalande medlemmar kommer in i lokalen.

Kan man låna med sig X hem?

Nej. Betänk dessutom att en del maskiner inte ens är föreningens att disponera.

Vem äger då maskiner och inventarier?

Det varierar och kan handla om saker som (1) ägs av föreningen, (2) gothia innovation eller (3) är inlånade från medlemmar. I viss mån är maskiner märkta med ägare.