Om oss 2018-05-01T07:38:07+00:00

Om Föreningen

GSP Makerspace är en miljö för ömsesidigt skapande och lärande där nyfikna människor med gemensamma intressen inom; Teknik, bearbetning, konst, vetenskap med mera, kan mötas för att umgås, samarbeta eller skapa något. Här skapas förutsättningar för design, prototyper och tillverkning på en nivå som individer var för sig inte kan uppnå.

GSP Makerspace drivs som en ideell förening. Som medlem får man fritt nyttja lokalen och dess inventarier mot en medlems- och labbavgift. Avgifterna är dedikerade miljön och går oavkortat till att utveckla och driva Makerspacet framåt genom fortsatta investeringar.

I dagsläget är inriktningen bred, med fokus på gemensamt skapande, men på sikt är det möjligt att medlemmarnas behov styr oss mot en mer specifik inriktning. Således är miljön iterativ och utvecklas kontinuerligt utifrån medlemmarnas önskemål och skilda intresseområden.

Om lokalen?

Föreningen håller till i Gothia Science Park i Idé-Reklams gamla lokaler (mittemot Beijer Byggmaterial). Ingång via dörr / port på baksidan vid Boulehallen (Google Maps). Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser tillgängliga i anslutning. Lokalen är uppdelad mellan att antal företag och vi ber därför våra medlemmar att hålla ljudnivån nere under kontorstid. Lokalen är dock öppen 24/7 med RFID-tagg (glöm inte att logga in och ut!). I lokalen finns enklare möjligheter att värma mat, en fräsch toalett (handikappanpassad) samt WIFI.

Parkering?

Föreningen har inte längre tillgång till några parkeringsplatser. Se upp så ni inte får parkeringsböter! I mån av plats kan man förmodligen ställa sig utanför Boulle-hallen eller längre bort vid Bilprovningen.

På egen risk?

Medlemmar brukar föreningens inventarier  och befinner sig i lokalen på egen risk. Inga försäkringar täcker eventuella uppkomna skador. Föreningen tar inget ansvar för maskiner eller enskilt beteende. Det är upp till den enskilde att finna information eller fråga om man är osäker på hur en maskin fungerar.

Kommersiell användning?

Kommersiell användning kan förvisso vara svår att precisera men är till syvende och sist ändå förbjuden. Det finns två primära anledningar till detta. Först och främst handlar det om att maskiner och lokaler aldrig kommer leva upp till regelverket för arbetsmiljö. Ett regelverk som då enligt vår uppfattning kan komma att träda i kraft vid något annat än ren hobbyanvändning. I ärlighetens namn är det ingen som säkert vet och vi är inte heller särskilt angelägna om att testa principen i domstol. Den andra anledningen handlar om bruk av lokaler och slitage av maskiner. Avgifterna är i dagsläget inte dimensionerade för att ta höjd för kommersiell användning utan bygger i mångt och mycket på självkostnad, delaktighet och den existerande labbavgiften. Att resonera annorlunda skulle bli en potentiell risk och ekonomisk belastning för föreningen till en i dagsläget mycket liten vinst.