Medlemsavgifter 2017-10-03T07:51:34+00:00

Samtliga medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Observera att medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna lösa labbavgifter och taggavgift. Gå till butiken för att bli medlem. När du checkar ut skapas automatiskt ett konto. För att bli medlem och få ut en RFID-tagg behöver du ha fyllt 18 år. Prenumerationer kontrolleras på plats genom att medlemmen loggar in vid ankomst. Läsare sitter innanför entrédörren vid info-skärmen.

Medlemsavgift

100 kronor / år
  • 1 års medlemskap.
  • Påverka föreningen.
  • Tillgång till lokalen under workshops etc.

Taggavgift

200 kronor / år
  • 1 års taggavgift.
  • Tillgång till lokalen 24/7.

Labbavgift

70 kr / månad eller 360 kr / halvår eller 600 kr / år
  • 1, 6 eller 12 månader.
  • Tillgång till maskiner och inventarier.
  • Tillgång till medlemsförvaring

Varför upplägget med medlems- och taggavgift?

Den ursprungliga tanken var att göra det enklare och billigare för de som endast vill vara medlemmar för att vara med på workshops etc. Speciellt i ljuset av att vi helst ser att folk ska vara just medlemmar när de deltar i föreningsaktiviteter anordnade av styrelsen eller andra medlemmar. Nu är det kanske ett något förlegat upplägg i och med att vi inte har haft eller kommer ha så många aktiviteter av den typen. Från föreningens sida har vi dock genom automatiseringen av medlemshanteringen inga problem att hantera flera olika prenumerationer och kommer förmodligen att fortsätta med den här uppdelningen ett tag till. Det är dock på sikt en sak som kommer att ändras till att återgå till dels en högre medlemsavgift och dels labbavgift som ett krav för access till lokalen.

Varför labbavgift?

Om man ser medlemsavgift som en kostnad för drift av existerande verksamhet så är labbavgiften en välbehövlig investering i maskiner och inventarier. Föreningen behöver helt enkelt köpa in maskiner och ersätta de maskiner vi inte längre har tillgång till för att öka vår möjlighet att dra till oss fler betalande medlemmar och behålla de medlemmar vi har.

Ingår förbrukningsvaror?

Nej, förbrukningsvaror typ printerfilament, bläck och dylikt betalas av användaren. Prislistor finns uppsatta och är i möjligaste mån baserade på självkostnad. Betalning sker företrädesvis till föreningens Swish-konto. Pärm finns i skrivar-rummet för bokföring av material.