10 09, 2016

Samarbeten i höst

2016-11-20T17:22:15+02:00september 10, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Samarbeten i höst

Under hösten kommer en rad externa aktiviteter att äga rum i GSP Makerspace.

hemslojden_170pxSkaraborgs hemslöjdsförening / Hemslöjden kommer under två lördagar i oktober att använda lokalen inom ramen för projektet Do It Together. Under parollen “slöjda tillsammans” möts studenter vid Högskolan i Skövde och Hemslöjdens medlemmar.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar.

his_170pxHögskolan i Skövde kommer under två heldagar att vara på plats för praktisk handledd tillverkning av egna musikinstrument som en del av kursen Experimentella ljudvärldar.

Under kursen får du kunskap om ljudskapande med bas i musique concrète, elektronisk musik, ljudkonst och elektroaukustisk musik. Med hjälp av olika metoder och tekniker skapar du ett dynamisk liveframträdande samt ljudkompositioner där fokus ligger på en kombination av analoga samt digitala verktyg. I kursens belyses ljud-perception och lyssnandet olika faser. Du får också en historisk överblick av olika metoder som använts av kompositörer samt ljudkonstnärer från början av 1900-talet fram till idag.

5 09, 2016

Byte av webbhotell

2016-10-23T15:46:55+02:00september 5, 2016|Webbsidan|Kommentarer inaktiverade för Byte av webbhotell

Styrelsen under serversammanbrottet ...

Förhoppningsvis kommer webbsidan, medlemsregistrering och e-post nu att fungera bättre. Vi håller på att beta av gammal e-post och förbereda en uppdatering av webbsidan vad det lider.

Förhoppningsvis har vi också snart tillgång till det nya medlemshanteringssystemet och en enklare betalform när “Swish för handel” behagar fungera igen.

Väl mött i höst!

3 09, 2016

Fortsatta serverproblem

2016-10-23T15:47:01+02:00september 3, 2016|Webbsidan|Kommentarer inaktiverade för Fortsatta serverproblem

Vi ber om ursäkt för den senaste tidens tekniska problem. Yttre omständigheter har lagt en oväntat hög belastning på servern. I dagsläget borde webbservern fungera men e-posten är fortfarande avstängd. Utgående e-post är dessutom komplicerad av det faktum att IP-adressen verkar ha svartlistats hos åtminstone de större operatörerna.

1 04, 2016

Tack från den gamla styrelsen och lycka till till den nya!

2016-04-01T21:21:58+02:00april 1, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Tack från den gamla styrelsen och lycka till till den nya!

Tack för ett väl genomfört årsmöte igår! 18 medlemmar deltog och en ny styrelse tillsattes. Därmed vill den gamla styrelsen tacka för de gångna årens förtroende och vi hoppas att vi lagt grunden till något som vi tillsammans med alla 106 medlemmar och den nya styrelsen kan fortsätta bygga något helt fantastiskt på! Under de senaste två åren har vi arbetat med att rusta upp lokalen, skapa antagningsrutiner, djupdyka i säkerhetsfrågor, ansöka och beviljas medel från Vinnova, anordna diverse aktiviteter, utarbeta sponsorerbjudanden och webbnärvaro, bygga elektroniskt incheckningssystem för labbavgift och utvärderat bokningssystem, samt en hel del annat. Och det har varit väldigt roligt!


Lycka till! Önskar Sebastian, Gustaf, Oskar och Kaj den nya styrelsen (i vilken Viktor sitter kvar).

1 04, 2016

Föreningsstämma med våffelbak

2016-04-01T11:08:52+02:00april 1, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma med våffelbak

Igår hade GSP Makerspace sin föreningsstämman för 2016 inför 18 närvarande medlemmar. Då största delen av den nuvarande styrelsen fullgjort sin mandatperiod på två år låg ett stort  fokus på tillsättandet av en ny styrelse, vilken består av;

Tau Petersson, ordförande

Björn Hallberg, Viktor Stenqvist, Carolina Green, Stefan Folkesson, Maria Larsson, Mathias Nilsson och Erik Hedman.

Utöver detta redogjorde den avgående styrelsen för sin verksamhetsberättelse samt gick igenom det ekonomiska nuläget. Den avgående styrelsen kunde glatt konstatera att medlemsutvecklingen varit oerhört positiv. Vid 2015 års start bestod föreningen av 27 medlemmar och idag är vi 106 stycken makers. En utveckling som vi hoppas ska fortsätta under 2016.

Efter avslutad stämma bjöds det på nygräddade våfflor till deltagarnas glädje.

Protokollet från stämman och kontaktuppgifter till den nya styrelsen kommer inom kort publiceras under respektive flikar på hemsidan.

11 09, 2015

Drygt ett år med GSP Makerspace

2015-09-11T14:44:54+02:00september 11, 2015|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Drygt ett år med GSP Makerspace

För lite mer än ett år sedan, 13 maj 2014 för att vara exakt, postades det första blogginlägget på www.gspmakerspace.se. Inläggets innehåll var kortfattat och inte speciellt informativt, utan fungerade mer som en teaser och förkunnade att något var i görningen. Vad vi inte hade tänkt på, ej heller räknat med, var att den sparsmakade informationen snabbt lockade till sig intresse från människor med idéer, skaparkraft och upptäckarlust – Ett uppdämt behov var väckt.

För att förstå det genuina intresset som de första medlemmarna hade kring miljön bör det poängteras att hemsidan i det här skedet varken innehöll information kring verksamheten eller huruvida man kunde bli delaktig. Det enda som fanns var egentligen en idé om ett makerspace i Skövde och en e-postadress, mot vilken eventuella intressenter kunde ställa sina frågor. Det bör också understrykas att hemsidan varken marknadsfördes eller kommunicerades via några andra kanaler, utan de intressenter som hittade till oss var nyfikna och uppsökande. Två dagar efter att inlägget publicerats fanns det ett tiotal medlemsförfrågningar i inkorgen.

Intresset var så pass stort att flertalet individer ville bli medlemmar och bidra till att utveckla miljön, trots att densamma inte ens var i bruk. För att stilla behovet som uppstått implementerades en betalningsfunktion på hemsidan och parallellt med detta upprättades ett medlemsavtal. Tre månader senare bestod föreningen av 14 betalande medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet haft en kontinuerligt och positiv tillväxtkurva av nya medlemmar;

diagram

*Diagram över medlemsutvecklingen 2014-2015.

Medlemmarna är navet

Söker man information om makerspaces på internet landar man snabbt i människorna kring miljön och hur dessa driver utvecklingen framåt. Det är när olika kompetenser och individer möts som kunskapsöverföring och synergieffekter uppstår. Det är då skapandet tar fart på allvar och prototyper ser dagens ljus. Makerspacets roll blir att erbjuda maskiner, verktyg, processer och kompetens för att ta skapandet ett steg längre. Och vem vet, om några år kanske ett par idéer har kommersiell bärighet?

I skrivande stund består GSP Makerspace av 68 betalande medlemmar. 68 individer med olika ingångsvärden. Flertalet jobbar inom industrin, en del är studenter andra är tjänstemän. Här samsas arbetssökande, lantbrukare, pedagoger, läkare och utvecklare om utrymmet. Majoriteten av dessa har aldrig träffat varandra tidigare, och skulle troligtvis aldrig göra det heller, om det inte vore för deras vilja att skapa något tillsammans. Det är med anledning av detta som man blir lika glad varje gång det ringer eller inkommer ett mail från någon som är intresserad av GSP Makerspace. För med varje ny kompetens som blir medlem kompletteras och förstärks miljön med ytterligare engagemang och färdigheter.

Ett tidigt delmål som föreningen hade var att hitta en kärngrupp bestående av engagerade medlemmar som var villiga att dra ett tungt lass i början. Vi kan med råge konstatera att det målet är uppnått och det ska NI medlemmar ha ett stort tack för. Nu väntar nästa delmål, nämligen att se till så alla maskiner som finns på plats ska vara fullt brukliga under hösten. Dessutom ska det arrangeras utbildningar kring hur man opererar dessa.

Med detta sagt lägger vi första året bakom oss och blickar framåt mot en spännande höst där vi tillsammans fortsätter utveckla vår miljö. Vår förhoppning är att vara 150 medlemmar vid årets slut. Dit är det en lång väg, men målet är definitivt inte någon utopi. Det är i alla fall min fasta övertygelse efter drygt ett år med GSP Makerspace.

Gustaf Lexell
Styrelsemedlem GSP Makerspace

 

 

8 09, 2015

Ny dag för medlemsmöten

2015-09-08T11:02:11+02:00september 8, 2015|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Ny dag för medlemsmöten

Eftersom Framtiden har aktiviteter i makerspace på onsdagar har vi valt att flytta på de månatliga medlemsmötena till torsdagar. Konceptet är dock detsamma, dvs. drop-in tid fr.o.m. klockan 16.00 och man stannar så länge man kan/vill. Fortsättningsvis infaller alltså medlemsmötena första torsdagen varje månad.

På månadsmötena bjuds även nytillkomna medlemmar in för att signera sina medlemsavtal, kvittera ut sin RFID-tagg samt får en introduktion i miljön och dess stationer. Nu på torsdag kommer 7 nya medlemmar så jag hoppas vi alla kan hjälpa till att välkomna dessa och berätta om vår förening.

Vi har också installerat RFID-taggar på de större maskinerna i spolhallen, vilket är ett led till en god maskinsäkerhet. Behörighet till maskinerna skaffar man sig genom att gå de kostnadsfria utbildningar som föreningen arrangerar.

Till sist vill jag även informera om att vi får besök av Daniel Hermansson på mötet. Daniel arbetar som skyddsombud bl.a. på Volvo och tanken med besöket är att vi blir informerade kring allmän maskinsäkerhet vid stationerna och går en skyddsrond.

Hoppas vi syns på torsdag!