Vanliga frågor och vanliga svar

Hur fungerar lokalen?

Föreningen håller till i Gothia Science Park i Idé-Reklams gamla lokaler (mittemot Beijer Byggmaterial). Ingång via dörr / port på baksidan vid Boulehallen (Google Maps). Lokalen är uppdelad mellan att antal företag och vi ber därför våra medlemmar att hålla ljudnivån nere under kontorstid.

Lokalen är öppen 24/7 med RFID-tagg som du får när du blir MEDLEM men som endast fungerar när du har en aktiv prenumeration på LABBAVGIFT.

MEDLEMMAR kan förstås fortfarande delta på gemensamma aktiviteter, såsom utbildning, städdagar och öppet hus.

I lokalen finns enklare möjligheter att värma mat, toalett, värme samt WIFI.

Parkering?

Föreningen har inte längre tillgång till några parkeringsplatser. Se upp så ni inte får parkeringsböter! I mån av plats kan man förmodligen ställa sig utanför Boulehallen eller längre bort vid Bilprovningen.

Vad betyder egen risk? Försäkringar?

Medlemmar (myndiga) brukar föreningens inventarier och befinner sig i lokalen på egen risk. Inga försäkringar täcker eventuella uppkomna personskador. Föreningen tar inget ansvar för maskiner eller enskilt beteende. Det är upp till den enskilde att finna information, genomgå utbildning eller fråga om man är osäker på hur en maskin fungerar. Inlånade maskiner kan dessutom ha regler uppsatta av respektive maskinägare.

Kommersiell användning?

Kommersiell användning kan vara svår att precisera. Det kan handla om serieproduktion för ekonomiskt vinst eller ett företag som väljer att gå med som privatperson. Till syvende och sist är detta ändå förbjudet.

Det finns två primära anledningar till detta. Först och främst handlar det om att maskiner och lokaler aldrig kommer leva upp till regelverket för arbetsmiljö. Ett regelverk som då enligt vår uppfattning kan komma att träda i kraft vid något annat än ren hobbyanvändning. I ärlighetens namn är det ingen som säkert vet och vi är inte heller särskilt angelägna om att testa principen i domstol.

Den andra anledningen handlar om bruk av lokaler och slitage av maskiner. Avgifterna är i dagsläget inte dimensionerade för att ta höjd för kommersiell användning utan bygger i mångt och mycket på självkostnad, delaktighet och den existerande labbavgiften. Att å andra sidan hantera någon form av företagsmedlemskap skulle vara att erkänna ett arbetsplatsförhållande.

Att resonera annorlunda skulle bli en potentiell risk och ekonomisk belastning för föreningen till en i dagsläget mycket liten vinst.

Finns det några rabatter?

Vi tycker att vi redan har ett mycket konkurrenskraftigt pris för den som använder en större del av föreningens inventarier. Vi är inte omedvetna om att den som bara ska göra en sak, med en maskin får en sämre deal. Det är en “one size fits all”-lösning och det är också vår erfarenhet att man för att genomföra ett projekt behöver använda sig av betydligt fler discipliner eller maskiner än man först tänker på. Att istället dela upp verksamheten i olika discipliner och prenumerationer blir för svårt att administrera och övervaka.

Förbrukningsmaterial?

En hel del maskiner med förbrukningsmaterial är redan prissatta där det varit enkelt genomförbart eller där maskinen i fråga har väldigt höga driftskostnader. Men vi jobbar mot att fler förbrukningsmaterial på sikt ska in i webbshoppen.

Kan man komma förbi kortare perioder, exempelvis en dag?

Nej, av flera anledningar är  en månad den minsta administrativa perioden för labbavgift tillsammans med årsmedlemskapet. Arbetsbördan skulle annars helt enkelt bli för stor. Vi är främst intresserade av medlemmar som engagerar sig och bidrar till föreningen. Dessutom kräver de flesta maskiner utbildning både för maskinernas och för din skull. Detta är inget vi kan investera tid i för den typen av korttidsmedlemskap.

Är det ok att ta med sig en kompis?

Ja, men bara som passiv åskådare eller i syfte att värva personen som medlem. Icke medlemmar får inte genomföra projekt i lokalen, använda maskiner eller för den delen få sina projekt genomförda av befintlig medlem och därmed runda reglerna. Ska de ha något gjort är de välkomna att bli medlemmar. Gäster i lokalen ansvaras för av den som släppt in dem. Släpp inte in någon du inte känner eller litar på!

Skyddsutrustning?

Ett begränsat antal hörselskydd och skyddsglasögon finns på verktygsväggen. Annan skyddsutrustning är personlig och skall tillhandahållas av den enskilde medlemmen i den mån denne behöver detta. Tänk på att det är förbjudet att använda handskar vid maskiner med roterande delar! Vi har också en luftrenare (med fjärr) i taket över träavdelningen. Använd denna vid dammiga arbeten! Ingen har heller dött av att använda dammsugare.

Kan man få hjälp med X?

Nej. Har du tur kan du förstås få hjälp av andra medlemmar, och instruktioner / tips för maskiner finns förstås vid förfrågan, men grundförutsättningen är att du genomför dina egna projekt. Det finns ingen personal eller dylikt i lokalen och vi gör inga beställningsjobb.

Åldersgräns?

Vi har sedan starten haft en åldersgräns för medlemmar på 18 år. Det ser vi ingen anledning att ändra på i dagsläget. Det handlar precis som avgifterna lite om en “one size fits all”-princip där den dominerande verksamheten styr över vilka åldrar man vågar släppa in på egen hand. Återigen, det finns ingen personal på plats och maskiner är inte anpassade på ett sådant sätt att minderåriga kan anses säkra i lokalen. Ålder är tyvärr också en rätt säker indikator för generell lämplighet, konsekvenstänkande samt kapacitet för att förstå och följa regler.

Hur fungerar rfid-taggen?

Endast labbavgiftsbetalande medlemmar kommer in i lokalen på egen tid. Taggen deaktiveras sju (7) dagar efter att antingen labbavgift eller medlemskap gått ut.

Kan man låna med sig X hem?

Nej. Betänk dessutom att en del maskiner inte ens är föreningens att disponera.

Vem äger då maskiner och inventarier?

Det varierar och kan handla om saker som (1) ägs av föreningen, (2) gothia innovation eller (3) är inlånade från medlemmar. I viss mån är maskiner märkta med ägare.

Går det att köra in bilen för ex tvätt, mek, lackering?

Vi har tyvärr inte längre plats för den typen av verksamhet. Dessutom är vatten och gjutjärnsmaskiner en nästan lika dålig kombination som färg och trädamm. Meka med bilen går förstås bra att göra på parkeringen utomhus och vi är dessutom grannar med Fordonsservice SKÖVDE (Eniro).