Samtliga medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Observera att medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna lösa labbavgift. Gå till butiken för att bli medlem. När du checkar ut skapas automatiskt ett konto. För att bli medlem och få ut en RFID-tagg behöver du ha fyllt 18 år. Prenumerationer kontrolleras på plats genom att medlemmen loggar in vid ankomst. Läsare sitter innanför entrédörren vid info-skärmen.

Medlemsavgift

300 kronor / år
  • 1 års medlemskap.
  • Påverka föreningen. Rösträtt.
  • Tillgång till lokalen under workshops etc.

Labbavgift

70 kr / månad eller 360 kr / halvår eller 600 kr / år
  • 1, 6 eller 12 månader.
  • Tillgång till maskiner och inventarier.
  • Tillgång till medlemsförvaring

Varför labbavgift?

Labbavgiften är en helt nödvändig inkomst för föreningen. Vi behöver köpa in nya maskiner, ersätta de maskiner vi inte längre har tillgång till och underhålla de maskiner vi redan har. Allt för att öka vår möjlighet att dra till oss fler betalande medlemmar och behålla de medlemmar vi har. Dessutom har föreningen en framtida post för lokalhyra som inte är helt obetydlig och som förmodligen kommer leda till substantiella avgiftshöjningar. Sett till vad man får för pengarna är dagens avgiftsnivåer alldeles för låga.

Ingår förbrukningsvaror?

Nej, förbrukningsvaror typ printerfilament, bläck och dylikt betalas av användaren generellt. Allt är utformat så att föreningen inte ska gå överdrivet back på driften av respektive maskin. Pärm finns i skrivar-rummet för bokföring av material. I framtiden kommer förbrukningsvaror att bokföras på webbsidan direkt i webbshoppen. Över tid kommer vi att utvärdera kostnaden för att ha respektive maskin igång och det kan hända att maskinparken ändras på grund av detta.

Förbrukningsvara Roland SP300VPris
Uppstartskostnad2 kr
Bläck4.5 kr / ml
Avery Vit Printvinyl0.61 kr / cm
Avery Transp. Printvinyl0.48 kr / cm
Imageperfect Vinyl0.70 kr / cm
WallArt Matt Vinyl0.53 kr / cm
Poli-Flex1.29 kr / cm
Poli-Tack0.54 kr / cm
Förbrukningsvara 3D-skrivarePris
PLA / ABS0.45 kr / g